Priser

Taxi Östnylands priser från 01.09.2021


Resans slutliga pris består av startavgiften samt kilometer- och minutavgifterna.


1 - 4
PERSONER
START
AVGIFT
€ / km € / min
Måndag - Lördag
kl. 06 - 18
3,90 € 0,99 € 0,89 €
Söndagar och
helger kl. 00 - 24
6,90 € 1,09 € 0,99 €
Måndag - Lördag
kl. 18 - 06
6,90 € 1,09 € 0,99 €
Minimiavgift 12,00 €

 

5 - 8
PERSONER
START
AVGIFT
€ / km € / min
Varje dag kl.
00 - 24
6,90 € 1,59 € 0,99 €
Avgiften används oavsett
antalet personer, om
kunden speciellt
beställer en
större taxi.
Minimiavgift 12,00€
Minimiavgift 12,00 €

 

TILLÄGGSAVGIFTER
Tilläggsavgifter för förhandsbeställningar
Om beställningen är gjord minst
15 minuter före kundens
angivna starttid.
6,90 €
Husdjur eller
stora föremål

Husdjur eller fraktning av
stora föremål (bl.a. skidor eller tv-apparater)
Tilläggsavgifter tas inte
från kundens
ledarhund eller konventionellt
bagage.
2,90 €
Tilläggsavgift för
assistans i personbilar

Hemfraktning av föremål /
assistans i samband med skjutsen.
4,90 €
Tilläggsavgifter för
fraktning av paket

Upphämtning (moms 24%)
Fraktning till destination (moms 24%)
4,90 €
Tilläggsavgift för assistans
inva-taxi

Om skjutsen fordrar en taxi med inva-utrustning
och kunden behöver assistans.
16,00 €
Tilläggsavgift för assistans
inva-taxi
(trappor)
Om skjutsen fodrar en invautrustad
taxi och kunden behöver assistans,
men assisteringen sker för hand
eller genom att
använda en trappklättrare i trappor.
32,00 €
Bartillägg
Upphämtning och installering
av de bårar som behövs för att
skjutsa kunden före resan börjar.
32,00 €